Tilgængelighedserklæring

Boligselskabet Sjælland forpligter sig til at gøre webstedet https://bosj.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på bosj.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Boligselskabet Sjælland, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://bosj.dk/

Kontaktside:https://bosj.dk/kontakt/
E-mail:kommunikation@bosj.dkTelefon:46 30 47 00

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549.
Overholdelsesstatus kan være:

1. Webstedet overholder standarden fuldt ud

2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)

3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet

2. Vurdering er foretaget af ekstern part

3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Til at teste og vurdere webtilgængelig på bosj.dk har vi rent teknisk på løsningen manuelt gået punkterne igennem med udviklerne af platformen som detaljeret har defineret tilgængelighed i forhold til standarden. Design- og indholdsmæssig har vi brugt værktøjer som WAVE og Screaming Frog til at definere header struktur, manglende linkbeskrivelser, farvekontrast og lyd/billede og sitemap. Vi har brugt tastatur og skærmlæsere for at teste tilgængelighed med disse elementer. Vi har ikke brugt en automatiseret scanning af hele websitet, da vi gerne vil være mere grundig.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.

2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.

3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

- Opfatteligt med hjælpeteknologier
Som besøgende på vores website kan det være svært at forstå indholdet i alt sin sammenhæng ved brug af hjælpeteknologier. Primært er det svært at forstå kontekst med skærmlæsere, da designet lægger op til visuel forståelse. Vi har ligeledes grafiske visninger som billeder og links uden beskrivelse. Vi er i gang med at designe en helt ny løsning, som tager udgangspunkt i WCAG 2.1 A+AA ultimo kvartal 4 2022.

- Nem at anvende
Vores website kan generelt ikke kun betjenes vha. tastaturet eller anden hjælpeteknologi. Vores design og opbygning lægger generelt op til en visuel adgang med kontrol gennem mus eller andet pege/klik værktøj. Vi mangler en elementopsætning, der kodemæssigt tager udgangspunkt i navigering gennem tastatur og hjælpeteknologier. Vi er sammen med vores IT-leverandør i gang med at løse dette gennem design og programmering af en ny løsning, som tager udgangspunkt i WCAG 2.1 A+AA ultimo kvartal 4 2022.

- Forståelige informationer og kontekst
Informationer på vores website mangler generelt en struktur, der er svær at håndtere for hjælpeværktøjer. Elementer er ikke alle defineret med funktion, som gør det svært for hjælpeteknologier at forstå rækkefølge og funktion. Vi er sammen med vores IT-leverandør i gang med at løse dette gennem design og programmering af en ny løsning, som tager udgangspunkt i WCAG 2.1 A+AA ultimo kvartal 4 2022.Robust kode til hjælpeteknologierVores HTML kode på website mangler generelt en struktur og opsætning, der er tilgængelig med hjælpeteknologier. Vi er sammen med vores IT-leverandør i gang med at løse dette gennem design og programmering af en ny løsning, som tager udgangspunkt i WCAG 2.1 A+AA ultimo kvartal 4 2022.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vores plan for at opnå højere grad af webtilgængelighed er delt op i 3 kategorier: 1. Teknisk platform, 2. Design og 3. Indhold. Prioritet 1 er den tekniske platform, da visse elementer og kode forudsætter, at vi kan komme videre med design og indhold. Design er prioritet 2 da det ovenpå den tekniske platform løser den robusthed som standarden kræver i forhold til hjælpeværktøjer. Indhold er herefter prioriteret som nr. 3 da alle forudsætninger for beskrivelser, kontraster og struktur er på plads. Vores tidsplan for prioritet 1, den tekniske platform er ultimo kvartal 4 2022. Videre arbejde med Design og indhold vil komme på plads senest kvartal 1 2023.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.